OR trainingen  

The Sunmaker geeft cursus en training aan de ondernemingsraad. Een OR basiscursus of een WOR cursus. Een OR-training op externe locatie of juist een in-house opleiding: meer dan honderdveertig ondernemingsraden (OR) van zeer uiteenlopende ondernemingen gingen je voor. Klanten zoals het Van Gogh museum, Fairphone, de SER, NOS, Philips, het Nederlands Kanker Instituut, Mercedes-Benz, Mitsubishi, De Brauw advocaten, Booking.com, Odido, AVROTROS, Ace&Tate en ministeries, provincie en gemeenten, maar ook bouwbedrijven, kinderdagopvangen, softwarebedrijven, bibliotheken, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Groepen van 2 tot 45 OR-leden, die 50 tot 32.000 medewerkers vertegenwoordigen. In het Engels, Nederlands of Frysk. Persoonlijke talenten en teamkwaliteiten worden ontdekt en uitgelicht, rechten en plichten verkend en theorie vertaald naar de praktijk. 

DISC en Drijfveren

Als gecertificeerd DISC - en Drijfveren trainer biedt The Sunmaker haar klanten diepgaander inzicht in hun gedrag en achterliggende redenen van dat gedrag. Zowel in 1-op-1-sessies als in teams worden sterke kanten en ontwikkelpunten verkend en wordt gekeken hoe doelen gehaald kunnen worden. 

Leiderschapstraining, 

Team- & Organisatie ontwikkeling 

Om te kunnen excelleren moeten personen en organisaties zichzelf regelmatig opnieuw uitvinden. Eussen Executive Development (EED) begeleidt deze veranderingsprocessen al meer dan 30 jaar en maakt gebruik van verschillende onalledaagse methodieken zoals action based learning. The Sunmaker is als trainer betrokken bij EED en faciliteert action based learning processen, leiderschapstraining, teambuilding en organisatieontwikkeling van senior management van internationale en nationale bedrijven.

Teambuilding teamwork sustainable business development

Business development manager

SVn wil met duurzame financieringsoplossingen het verschil maken. Daar waar de markt faalt en sociale, maatschappelijke en duurzame impact nodig is. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting van de Nederlandse Gemeenten richt zich op de thema's volkshuisvesting, gebiedsontwikkeling en klimaat & energie. The Sunmaker is als business development manager onderdeel van het groeiende ontwikkelteam dat nieuwe proposities en diensten ontwikkelt om het verschil te maken.

Effectiviteitscoaching

Soms is het handig om een stok achter de deur te hebben. Fijn als iemand je wekelijks vraagt of je je voorgenomen plannen gerealiseerd hebt, of je nog hulp nodig hebt en wat je de komende week van plan bent om te gaan doen. Je wordt effectiever, je voortgang wordt inzichtelijk gemaakt en je verkent alternatieve paden zodat je je eigen valkuilen kunt ontwijken. The Sunmaker voert wekelijkse focus calls met klanten, om op die manier hun creatieve ideeën van concept naar daadwerkelijke uitvoering te coachen en hun effectiviteit te vergroten. 

Focus coaching effectiviteitscoaching businesscoaching business coach

Beleidsadviseur Strategie & Ontwikkeling

Een strategische rol voor SVn, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Verantwoordelijk voor het onderzoek (laten) doen op het gebied van de energietransitie, financieringsconstructies en financieringsproducten en het ontwikkelen en uitwerken van voorstellen met betrekking tot het strategische beleid en productontwikkeling van SVn op het gebied van Klimaat & Energie.

businessdevelopment energietransitie
communicatie, strategie, communicatiestrategie, taal, organisatietaal, taal van een organisatie, marketing, ontwerp

Communicatie strategie 

Samen met een organisatie zoeken naar haar 'taal'. Belangrijk voor iedere volgende stap die gemaakt wordt. Taal is het hart van verdere ontwikkelingen en vernieuwing. Marketing, ontwerp en inrichting. Het geeft richting aan denken en smeedt een eenheid van de onderneming. Heldere passende taal geeft de organisatie een hart van binnen en een gezicht van buiten. Samen met Knyfe ontwikkelde The Sunmaker de taal, communicatie strategie, nieuwe website en bewegend beeld voor Synergie Care.

Organisatie medisch congres

Het Netherlands Heart Institute (NLHI) organiseert jaarlijks een congres speciaal gericht op hart onderzoekers. Elk jaar trekken bijna 400 onderzoekers en medisch specialisten uit binnen- en buitenland naar Utrecht om elkaar te ontmoeten en kennis over hartonderzoek met elkaar te delen. De Sunmaker heeft samen met het NLHI team de 6e editie van deze Translational Cardiovascular Research Meeting georganiseerd. 

Business development & projectmanagement  Enterprise CardioGram

Heeft een bedrijf een hart? Oh ja? Waar zit dat dan? Hoe maak je dan die hartklop zichtbaar? KNYFE bedacht het ECG voor bedrijven, het Enterprise CardioGram. The Sunmaker ontwikkelde het ECG van idee tot uitvoerbaar concept. Met succes; de hartklop van zowel AFAS Software als van de afdeling Asset Management van Enexis werden op een prachtige wijze in beeld gebracht en van waardevolle tips voorzien door de zorgvuldig geselecteerde 'Hartspecialisten'.

ECG enterprisecardiogram, hart, bedrijf, hartklop, teamontwikkeling, bedrijfscultuur
mediaproducties, BEIproducten, BEI, BEI mediaproducties, de Mensenrots, podcast, documentaire, film, televisieprogramma's

Co-founder BEI Mediaproducties

Een collectief van ervaren mediadenkers en mediadoeners die met BEIproducten de wereld een beetje leuker maken. Als een van de BEIproducten is in samenwerking met gedragsbioloog Patrick van Veen de podcast-serie De Mensenrots ontwikkeld. 

Dagvoorzitter

De boel aan elkaar praten, zorgen voor een goed voorbereid en strak programma en vooral een strakke doch subtiele uitvoering van dat programma. Het publiek losmaken en binden tegelijk. Met een lach en een prikkelende stelling. Immer gefocust op het doel van de bijeenkomst.

Teams met oprechte aandacht voor elkaar

The Sunmaker heeft KNYFE ondersteund in het ontwikkelen van een methode om bewust aandacht te stimuleren in teams. Door middel van focus groep gesprekken, online vragenlijsten en theorie onderzoek is deze methode als maatpak toegesneden op FORQUE

methodes

Business implementatie SAP 

De Enexis Groep streeft naar minder en vereenvoudigde processen om ook in de toekomst betaalbaar, betrouwbaar, duurzaam en klantgericht te blijven. The Sunmaker is ad interim betrokken geweest bij de business implementatie van een nieuw SAP-systeem. Om ruim tweeduizend medewerkers zo soepel mogelijk door deze digitale transformatie heen te loodsen werd een communicatieplan geschreven en uitgevoerd, bestaande uit:  (interview)films, een animatie en op maat gemaakte workshops voor kerngebruikers. 

business implementatie, SAP, SAP implementatie, SAP implementation, digitale transformatie, ERP-systeem

Salesforce implementatie

Als associate bij Bridgin.it is The Sunmaker flexibel betrokken bij het implementeren van Salesforce. Bridgin.it richt zich met name op bedrijven in de nuts- en Goede Doelen-sector. Door slimme analyse en agile ontwikkelmethoden te combineren met moderne IT platformen, versterkt Bridgin.it organisaties en tilt ze naar een hoger plan. 

Salesforce, salesforce implementatie, nuts sector, goede doelen, IT platformen

Projectmanagement medisch onderzoek

Het NLHI (Netherlands Heart Institute) is het overkoepelende orgaan van alle acht academische ziekenhuizen in Nederland. Haar taak is het initiëren en promoten van wetenschappelijk onderzoek naar de preventie van cardiovasculaire ziekten. The Sunmaker heeft in opdracht van het NLHI het wereldwijde onderzoek naar een erfelijke hartspierziekte geïnventariseerd. Naast inventarisatie bestond dit ook uit het onderling in contact brengen van onderzoekers, afstemmen van onderzoek en middelen, er voor zorgen dat er geen onbedoelde dubbelingen worden gedaan en dat wereldwijd de neuzen dezelfde kant op staan. 

Projectmanagement, project management, onderzoek, medisch wetenschappelijk onderzoek, medische onderzoeken, cardiovasculair

Eventmanagement

In opdracht van en samen met Knyfe en ZorraLibre heeft the Sunmaker vormgegeven aan de nieuwe governancestructuur van de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants. Door het organiseren van veertig evenementen is de mogelijkheid geboden om te luisteren naar en in gesprek te gaan met leden. Een nieuwe vorm van verbinding. 

NBA, event management, corporate governance, verandermanagement, eventmanagement, accountants, contact maken

Teambuilding

Samen met Licht & Luchtig heeft The Sunmaker een compleet op maat gemaakte meerdaagse training ontwikkeld voor Yellowtail. Yellowtail ontwerpt, bouwt en beheert spelbepalende, digitale en data-gedreven software-oplossingen voor de financiële sector. De teambuilding was zo uitgeschreven en voorbesproken dat de medewerkers er zelf - onder begeleiding van hun eigen HR manager - mee aan de slag konden. 

teambuilding, maatwerk, leiderschapstraining, teamontwikkeling

Ambassadeur zonneceldakpannen

Zonnecellen geïntegreerd in dakpannen waardoor het authentieke Europese aangezicht van een huis, een straat en soms zelfs van een compleet dorps- of stadsgezicht behouden blijft. The Sunmaker heeft als trotse ambassadeur van deze zonneceldakpannen bezoek van lokale, nationale en Europese politici gefaciliteerd en deelgenomen aan de allereerste volledig duurzame Handelsmissie langs de Waddeneilanden. Het resultaat van die Handelsmissie? 800 zonneceldakpannen op museum 't Behouden Huys op Terschelling.

ZEP zonneceldakpannen, integrated solar roof tiles, esthetisch verduurzamen

Uw opdracht hier?